2017-2020-жылдарга карата аталган стратегиялык план өзөктүк донорлор менен шериктештик боюнча меморандумга ылайык, КРнын жарандык коомчулукту уюштуруу горизанталдык тармактарын өнүктүрүү жараянындагы өнөктөштөр менен макулдашылып, иштелип чыккан.

 «Бир Дүйнө - Кыргызстан» эдвокаси үчүн FIDH, Civic Solidarity Platform мүчөсү, гендердик теңчилик боюнча жумушчу топтун мүчөсү катары иш алып барат, адам укуктары боюнча «One World Festival» даректүү тасмалардын эл аралык фестивалынын боордоштук бөлүгү, 2018-жылдан бери Forum Asia форумунун бөлүгү болуп саналат. 

Бул жерде көбүрөөк маалымат