1. Гран-при
«Landfill Harmonic» («Керексиз буюмдардын музыкасы») The Film Collaborative, реж. Graham Townsley, Brad Allgood, (Парагвай / Бразилия / Норвегия / АКШ)

2. «Жашоого, эркиндикке жана коопсуздукка укуктуулук» номинациясындагы мыкты фильм - «Кыйноодон кийинки жашоо. Төрт окуя / Life after Torture. Four stories», «Общественный вердикт» фонду, 60 мүнөт, реж. Ксения Гагай жана Асмик Новикова, Россия

3. «Укуктун үстөмдүгү үчүн» номинациясындагы мыкты фильм -
«№16 мекеме», “Spark”, 64 мүнөт, реж. Коридзе Александр, Грузия

4. «Балдардын укугун жана мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү» номинациясындагы мыкты фильм - «Мен сага суу куям, менин гүлүм», “AURORA” коомдук фонду, 22 мүнөт, реж. Рубен Казарян

5. «Гендердик теңдик» номинациясындагы мыкты фильм - THE COW TONGUE FLOWER OUT OF BALANCE, S.A.S. LA BRETXA ассоциациясы менен кызматташтыкта, КОЛУМБИЯ

6. «Региондорду өнүктүрүү» номинациясындагы мыкты фильм» -
«Провинциянын үнү», реж. Асель Сыдыкова, Кыргызстан

7. «Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар» номинациясындагы мыкты фильм - «Жашыл алтын», реж. Joakim Demmer

8. «Улан Улансын» - номинациясы
«Чаӊгет» фильми, реж. Мидий кызы Аида, Кыргызстан

9. «Нарктуулук, эркиндик, теңдик жана бир туугандык» номинациясындагы мыкты фильм - «Тагдырдын капканындагылар», реж. Байтемирова Аяна Майрамбековна

10. Көрармандардын сүймөнчүгү призинин жеңүүчүсү
«Башка жашоо», реж. Эгизбаев Уланбек Токтосунович, Кыргызстан