Пресс-релиз. "Үстүбүздөгү жылдын 1-июнь күнү Бишкек шаардык административдик сотунда Азимжан Аскаровдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө административдик доосу боюнча алгачкы отурум болуп өтө

Май 26.2020

2020-жылдын 1-июнунда саат 10.00до Бишкек шаардык административдик сотунда (Ибраимов  64, тел.: 0312 681390, 622731) Азимжан Аскаровдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө административдик доосу боюнча алгачкы отурум болуп өтөт.

2020-жылдын 11-майында сот процесси КРнын 2020-жылдын 11-апрелиндеги "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзамына ылайык район аралык сотторду кайрадан уюштурууга байланыштуу болгон жок. 

Иштин маңызы. 2019-жылдын  23-ноябрында журналист, сүрөтчү, укук коргоочу Азимжан Аскаров Кыргыз Республикасынын премьер-министри  М. Д. Абылгазиевдин наамына БУУнун Адам укуктары боюнча Комитетинин

мамлекет тарабынан Азимжан Аскаровдун укуктары: 7-берененин өз алдынча жана 2-берененин 3-пункту менен биргеликте; 9-берененин 1-пунктунун;  10-берененин 1-пунктунун жана Жарандык жана саясий укуктар боюнча Пакттын 14-беренесинин 3 (b) жана (e) пункттарынын бузулушу таанылган 2016-жылдын 31-мартындагы чечимин аткаруу боюнча чаралар жөнүндө маалымат берүү боюнча кайрылуу жолдогон.

БУУнун Адам укуктары боюнча Комитети укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата кыйноолор жана катаал, адамгерчиликсиз жана кадыр-баркын басмырлаган мамилелер колдонулгандыгын аныктаган.  Ошондой эле, мамлекет жогоруда көрсөтүлгөн Пактта каралган келишимдик милдеттенмелерди бузуу менен, мамлекеттин укуктук системасында каралган жана мыйзам тарабынан белгиленген натыйжалуу укуктук каражаттарды камсыз кылган эмес. Аскаров мыйзам тарабынан белгиленген процедуралардын бузулушу менен эркиндигинен ажыратылган, кишенделген жана камоого киргизилген. Аскаровдун адвокаттары жана жактоочулар топтун кол салуусуна дуушар болгон,  адвокаттардын өмүрүнө коркунуч келтирилген, соттор басмырлоо жана коркутуп-үркүтүү атмосферасында өткөн. 

Бул иш боюнча Түшүндүрмөнүн 10-пункту аркылуу  Комитет мүчө-мамлекетти Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотуу боюнча чараларды кабыл алууга, зыяндын ордун толугу менен толтурууну камтуу менен соттуулугун жок кылууга милдеттендирген.

Адам укуктары боюнча БУУ Комитети Түшүндүрмөлөрдү кабыл алгандан бери 4 жылдан ашуун убакыт өткөндүгүн эске сала кетүү абзел.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү КРнын Конституциясынын 83-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп саналат, ал өзүнө  конституциялык мыйзам тарабынан берилген ыйгарым укуктардын алкагында  2016-жылдын 31-мартындагы адам укуктары боюнча БУУнун Комитетинин    боюнча БУУнун Комитетинин   Түшүндүрмөлөрүн аткаруу боюнча эч кандай практикалык чараларды жүзөгө ашырган жок.

Кыйноолорго же катаал, адамгерчиликсиз жана кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын башка формаларына тыюу салуу 1996-жылдагы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 7-беренесинде камтылган, аталган пактка Кыргызстан КРнын Жогорку Кеңешинин 1994-жылдын 12-январындагы № 1406-XII токтому менен кошулган.

7-берененин формулировкасын өзгөчө аярлуу топ катары камактагы бардык адамдарга гумандуу мамиле кылууга кепилдик берген 10-берене толуктап турат. 

Бийлик БУУнун Комитетинин Түшүндүрмөлөрүнүн кароо форматын таптакыр тоготпой, кыйноолордун курмандыгы болгон Азимжан Аскаровдун ишин кайрадан кароодо саясий эркин көргөзө алган жок.

Укук коргоочуларды коргоо боюнча атайын баяндамачы Мэри Лолор: «Акыры соңунда мамлекет кайсы тарапты - акыйкаттыкты же анын жок экендигин тандоо чечимин кабыл алышы керек деп эсептейм жана бул саясий чечим. Бул иш мен артка чегине турган иш эмес…»- деп баса белгиледи1.

2019-жылдын 4-июлунда жарыяланган юристтердин эл аралык комиссиясынын  А. Аскаровдун кылмыш ишин Чүй облустук сотунда кароонун жыйынтыктары боюнча юридикалык корутундусунда: "Биз жүргүзгөн талдоо көп жылдык процесске карабастан, Азимжан Аскаровдун кыйноолорго даттануулары боюнча натыйжалуу иликтөө жүргүзүлбөгөндүгүн жана адилет соттук териштирүү укугунан ажыратылгандыгын көрсөттү" деп белгиленет.

Юристтердин эл аралык комиссиясы "Кыргызстандын бийлигин келтирилген корутундунун негизинде чечимдерди кабыл алууга жана Аскаровго карата айып өкүмүн токтотууга, ал эми Аскаровдун өзүн камактан бошотууга" чакырды.

Юристтердин эл аралык комиссиясы кыйноолорго жана Аскаровго карата башка адам укугунун бузулушуна даттануулар боюнча иликтөө жүргүзүү зарылдыгы жана ага жогоруда көрсөтүлгөн келтирилген укук бузууларга байланыштуу тиешелүү зыяндын ордун толтуруу керектиги жөнүндө жыйынтыкка келди.

КРнын Өкмөтүнөн Азимжан Аскаровго, ал жазасын өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ЖАМКнын алдындагы №19 мекемесине жооп аны чечүүгө 30 күндөн ашпаган мөөнөт каралган "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө" мыйзамынын 8-беренесинин талаптарын бузуу менен кайтарылып, 2020-жылдын 10-февралында гана келип түшкөн.

"Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө" мыйзамынын 3-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, "Конституцияда жана КРнын мыйзамдарында, Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдер жана макулдашууларда жарыяланган адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо" милдети болуп саналган КРнын Акыйкатчысы А. Аскаровдун кайрылуусуна адвокаттар тарабынан демилгеленген сот процесстерин курулай тизмектеп, "Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарында каралган укуктук коргоонун бардык каражаттарын пайдаландыңыз" деп жооп берген.  

Кыргыз Республикасынын кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз жана адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча улуттук борбору - кыйноолорго жана башка катаал адамгерчиликсиз жана адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы Конвенцияга факультативдик протокол боюнча милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын аткарууга алышына көмөк көрсөтүү максатында түзүлгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, ал кыйноолордун курмандыгы Азимжан Аскаровду коргоо боюнча демилге көтөрбөй келет.

Азимжан Аскаров доону негиздөөдө Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдердин Өкмөт мыйзам тарабынан белгиленген тартипте  аткарылышын камсыз кыла тургандыгы, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, мыйзамдуулукту камсыз кылуу чараларын жүзөгө ашырат деп белгиленген "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Мыйзамдын 10-беренесинин 1-бөлүгүнө шилтеме кылган. 

Кыргыз Республикасы "Кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз жана адамдын кадыр-баркын басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы"  Конвенциясына, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка, Пакттын факультативдик протоколунун 1-беренесине кошулуу менен адам укуктары боюнча БУУнун Комитетинин компетенциясын таанууга милдеттенген.  

Азимжан Аскаров доо арызында Кыргыз Республикасы 1997-жылдын 5-июлундагы № 49 (КР үчүн 10-июнь, 1999-жылы күчүнө кирген) мыйзамы аркылуу кошулган эл аралык келишимдер жөнүндө Вена Конвенциясынын (Вена шаары, 23-май, 1969-жыл) 26-беренесине ылайык (Рaсtа sunt servanda) аракеттеги келишим анын катышуучулары үчүн милдеттүү экендигин жана алар тарабынан акыйкат аткарылышы зарылдыгын белгилеген.

 Аталган Конвенциянын 27 жана 46-беренелерине ылайык, катышуучу алар тарабынан келишимдин аткарылбай тургандыгы үчүн себеп катары анын ички укуктук жоболоруна шилтеме кыла албайт.  Тактап айтканда, мамлекет келишимдин ал үчүн милдеттүүлүгүндө анын ички укуктарынын тигил же бул жоболорунун бузулушун көрсөткөн  жагдайга шилтеме кылганга акылуу эмес.

Административдик доодо Азимжан Аскаров соттон Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 31-мартындагы Адам укуктары боюнча БУУнун Комитетинин анын иши боюнча Түшүндүрмөлөрүнүн аткарылышын камсыз кылуу жаатындагы аракеттерин жараксыз деп таанууну өтүнөт. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн  Кыргыз Республикасы мүчө болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин аткарылышын камсыз кылууга милдеттендирүүнү суранат.

Процессте Азимжан Аскаровдун кызыкчылыгын адвокаттар Валерьян Вахитов жана Хусанбай Салиев,  «Бир Дүйнө-Кыргызстан» УК башкармалыгынын төрайымы Толекан Исмаилова жакташат.

КРнын жазык-процесстик кодексинин "Соттук кабарлоолор" 104-беренесине ылайык,  соттор сот процессинин бардык катышуучуларын чакыруу боюнча тиешелүү жумуштарды алдын ала өткөрүшөт деп биз үмүт кылабыз. КРнын Өкмөтүнүн, КРнын Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана Аскаровду коргоочулар сотто болушат деген ишеничтебиз. Абийир туткуну, кыйноолордун курмандыгы, укук коргоочу Азимжан Аскаровдун даттануусун натыйжалуу жана акыйкат соттук  териштирүү үчүн соттон коопсуз жана жагымдуу чөйрө камсыз кылып берүүсүн өтүнөбүз.

 

Бардык суроолор боюнча адвокат

 В. А. Вахитовго 0703 407 293 телефону аркылуу кайрылыңыздар.

 

«Бир Дүйнө-Кыргызстан» укуктук кыймылы

1https://rus.azattyk.org/a/oon-spetsialnyi-dokladchik-mary-lawlor-interview-azattyk/30608602.html

КЫМБАТТУУ ДОСТОР!

КЫМБАТТУУ ДОСТОР!
САЙТЫБЫЗДЫН КАДЫРМАН МЕЙМАНДАРЫ!
«Бир Дүйнө - Кыргызстан» укуктук кыймылы» коомдук бирикмеси сизден материалдык колдоо көрсөтүүнү өтүнөт!

Кайрымдуулук

Биздин сын-пикирлер

Шахбоз Латипов

Шахбоз Латипов

Юридикалык билим жөнүндө диплом тажрыйба менен тастыкталышы керек

Шахбоз Латипов 24 жашта, жаш адвокат: “Мен БДКга стажировкага келгенимде юридикалык жана укук коргоо ишмердүүлүгү боюнча тажрыйбам жок болчу. Өзүмдөн улуу тажрыйбалуу кесиптештерим менен сот процесстерине катышып, документтерди өздөштүрө баштадым. Бара-бара жетекчим Хусанбай Салиев мага документтерди даярдоону ишенип тапшыра баштады, кылдат текшерип, жөндүү кеңештерин берди. Тажрыйба убакыттын өтүшү жана эмгектенүү менен келет. Күн сайын бизге жардамга муктаж болгон ондогон адамдар келишет, алардын көбү социалдык жактан аярлуу катмардагылар: аз камсыз, көп балалуу, улгайган жарандар. Укуктук уюмдун юристине кээде психологдун функциясын аткарууга туура келет, бул жерде кесипкөйлүктү сактап, эмпатиясын билдире алышы кажет. 2019-жылдын аягында мен адвокаттык ишмердүүлүк менен алектенүү укугуна сынакты ийгиликтүү тапшырып, адвокат катары иш алып бара баштадым. Оор маселелер боюнча кесиптештериме кайрылам, алар көмөк көрсөтүшөт. Уюмдун эң күчтүү жагы ушунда: колдоо жана түшүнүү бар”.

Феруза Амадалиева

Феруза Амадалиева

Уюм аймактарды бириктирет

Феруза Амадалиева соцкызматкер, лидер педагог: “БДКнын тренингдик окуулары аймактардагы катышуучулар менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүп берет, биз соцтармактарда пикир алышуубузду улантабыз, иш-чараларда жолукканыбызда жакын достордой көрүшөбүз, биздин ортобузда абдан жылуу мамиле орун алган! Иш-чараларда мен өз билимимди кеңейте алдым, системалаштырдым, практика жүзүндө кантип колдонуу керектигин тастыктадым. Мага модулдар, окутуу системасы жана практика: ролдоштурулган оюндар, теория, талкуулар абдан жагат. Ар бир адам ачылат. Мен башка аярлуу айымдар үчүн лидер болууга жетиштим, аларга жардам берүүгө жана ушул сыяктуу иш-чараларга тартууга аракет кылам”. Феруза Амадалиева БДК уюштурган көптөгөн иш-чаралардын туруктуу катышуучусу, аярлуу катмардагы аялдарга укуктук кеңештерди берүү үчүн БДКнын юристтерин чакырып турат.

Нуриза Талантбек кызы

Нуриза Талантбек кызы

Өзүмдө ишенич пайда болду

Нуриза Талантбек кызы 2019-жылдын жайында даректүү тасмаларды аймактарда көрсөтүүгө активдүү катышкан, кыйноолордун курмандыктарын коргоо күнүнө арналган өнөктүктү өткөрүүдө уюштуруу иштерине жардам берген, сапарларга барган, аялдардын лидерлиги боюнча тренингдик окуулардан өткөн. Ал буга чейин мигранттык турмушту башынан кечирген, Ошто бейөкмөт уюмдардын биринде иштеген, азыркы учурда Бишкекте кызмат көрсөтүү жаатында иштейт. Тренингдик окуулардан өтүшүн ал “баа жеткис тажрыйба” деп эсептейт. “Менин мындай иш-чараларга биринчи жолу катышышым, андан мага абдан керектүү маалыматтарды алдым, бул үчүн уюштуруучуларга чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Жашоомдо оор учурлар болгон, мен алган билимдеримдин артында аларды жеңе алдым, күчтөндүм! Тренингдик окуулардан кийин өзүмө ишенич жаралды, адам укугунун маңызын терең түшүнүп, өз кызыкчылыктарымды коргоого үйрөндүм”.

Шукурулло Кочкаров

Шукурулло Кочкаров

Соттолуучу каза тапты. Аны реабилитациялоо боюнча иштер жүрүп жатат.

Шукурулло Кочкаровдун иши оор иштер боюнча жумуштар уланып жатканын айкындап турат. Ал 2010-жылдагы кыйноолордон кийин майыптыкка учурады. Тагылган айыптардын бир беренеси боюнча акталууга жетишти, аны реабилитациялоо жана зыяндын ордун толтуруу үчүн кыйноолордун курмандыгы катары таануу боюнча иштер жүрүп жатат. Соттор Шукурулло Кочкаровсуз улантылууда – ал 2019-жылдын 2-августунда көз жумду. Анын кызыкчылыктарын атасы Саидазиз Кочкаров жактоодо, ал дагы көзүнүн көрүүсү боюнча майып. “Бизди көп жылдардан бери БДК кызматкерлери колдоп келе жатышат, менин уулумдун ишин алып барышууда, аны сотко алып келишти, анткени, ал өз алдынча кыймылдай албай калган, биздин үй-бүлөгө ар убакта жардам беришет: аялым экөөбүз тең реабилитациялоо курсунан өттүк, уулумду дары-дармектер менен камсыз кылууга жардам беришти, ар кандай жардамдарды көрсөтүштү”.

Дильер Джумабаев

Дильер Джумабаев

Кыйноолордон жабыр тарткандарга ар тараптуу жардам

Кара-Суу районунун тургуну Дильер Жумабаев укук коргоо органдары менен пикир алышууда чоң тажрыйбага ээ. 2010-жылы ага курал-жарактарды сактоо боюнча айып тагылган, юристтердин ишинин натыйжасында ал акталган. Эки жылдан кийин анын үйүндө экстремисттик мүнөздөгү материалдарды табуу максатын көздөгөн биринчи тинтүү жүргөн, бирок, эч нерсе табышкан эмес. 2014-жылы аны экстремисттик материалдарды сактагандыгы үчүн айыптышкан. Сотто прокурор 15 жылга эркинен ажыратууну сураган, сот 6 жылга эркинен ажыраткан. Бир нече жылдан кийин ал шарттуу-мөөнөтүнө чейин бошотулган. “Мен БДКнын квалификациялуу укуктук жардам көрсөтүшкөнү үчүн ыраазымын. Кыйноолордон жабыркагандарды реабилитациялоо курсуна катыштым. Ар кандай укук бузууларга туш келгенде ушул уюмга кайрылууну сунуш кылам”.

Партнерлор

Бардык укуктар корголгон © 2020

Сайтты иштеп чыккан: http://webformat.kg