«АДАМ НАРКТУУЛУГУ ҮЧҮН!» ТЕМАСЫНДАГЫ ХII ЭЛ АРАЛЫК УКУК КОРГООЧУ ДОКУМЕНТАЛДЫК ФИЛЬМДЕР-2018 ФЕСТИВАЛЫ

http://ca-mediators.net/kg/kg_news/5254-adam-narktuulugu-chn-temasyndagy-hii-el-aralyk-ukuk-korgoochu-dokumentaldyk-filmder-2018-festivaly.html